ajax loader

Η κύρια συνεισφορά της H.A.L.O. είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον φοιτητή για να λάβει την καλύτερη για αυτόν απόφαση στην επιλογή ειδικότητας για το μεταπτυχιακό του. Με πάνω απο 35.000 διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια της Βρετανίας, μπορούμε να σου δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση μέσα απο όλες τις επιλογές.


Ιδιαίτερη ζήτηση στα κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας, έχουν μεταπτυχιακά προγράμματα στους παρακάτω κλάδους:

 • -Οικονομικά
 • -Ναυτιλιακά
 • -Μηχανολόγοι / Μηχανικοί
 • -Φυσικοθεραπεία
 • -Ψυχολογία
 • -Ιατρικά Επαγγέλματα
 • -Εκπαίδευση / Ειδική Αγωγή

Αφού ο σπουδαστής επιλέξει το Μεταπτυχιακό που επιθυμεί, ακολουθεί η διαδικασία των αιτήσεων στα Πανεπιστήμια.

Στην H.A.L.O, έχοντας 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της εκπαίδευσης, μπορούμε να αναλάβουμε την διαδικασία των αιτήσεων προς τα Πανεπιστήμια (συλλογή απαραίτητων εγγράφων, μεταφράσεις, σύνταξη αιτήσεων) όπως και την εύρεση εστίας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σου!

ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένας από τους κύριους λόγους που ο φοιτητής πρέπει να έχει κατά νου είναι η απόδοση της επένδυσης, δηλαδή πόσο θα πρέπει να δαπανήσουν για ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

 • - Ποιο Πανεπιστήμιο είναι κατάλληλο για την επαγγελματική σταδιοδρομία μου και με ποιο κόστος.
 • - Ποιος καθηγητής είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μου.
 • - Πώς θα είναι η αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή μου;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ;

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο Έλληνας φοιτητής επιλέγει να σπουδάσει σε βρετανικό πανεπιστήμιο είναι ότι η εμπειρία των σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει στο μαθητή τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία για να αντέξει στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα που παρέχεται στους σπουδαστές για άμεση απορρόφηση στον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο.

ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένας από τους κύριους λόγους που ο φοιτητής πρέπει να έχει κατά νου είναι η απόδοση της επένδυσης, δηλαδή πόσο θα πρέπει να δαπανήσουν για ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

 • - Ποιο Πανεπιστήμιο είναι κατάλληλο για την επαγγελματική σταδιοδρομία μου και με ποιο κόστος.
 • - Ποιος καθηγητής είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μου.
 • - Πώς θα είναι η αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή μου;

TITΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είναι ένα 9-μηνο πρόγραμμα σπουδών, το στάδιο πριν από την πτυχίο του Masters.

MASTERS' / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν περίπου 12 μήνες. Όλα τα κύρια προγράμματα (MA, M.Sc) απαιτούν 9-μηνη παρακολούθηση (μαθήματα, σεμινάρια), τελικές εξετάσεις, και την τελική εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού πτυχίου (διατριβή) για άλλους 3 μήνες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣM.PHIL

Ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται σε μαθήματα, σεμινάρια και στην έρευνα. Στο τέλος των σπουδών ο φοιτητής πρέπει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία. Ο τίτλος M.Phil ονομάζεται επίσης προ-διδακτορικό.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ PhD

Το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται στους υποψηφίους μετά από μια μελέτη διάρκειας 3-5 ετών και την εργασία σε ένα έργο πρωτότυπο υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή που επιβλέπει την πρόοδο του έργου.

EΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για να μπορέσει ο φοιτητής να παρακολουθήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του,θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα πιστοποιητικά Αγγλικών που είναι αποδεκτά από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι:

 • - International English Language Testing (I.E.L.T.S)
 • - Cambridge Certificate of Proficiency in English
 • - Oxford-Arels Examination (TESOL)
 • - General Certificate of Ordinary Level (GCE-O)
 • - TOEFL

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Tα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για να υποβληθεί αίτηση για μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο είναι:

 • -Μεταφρασμένα και επικυρωμένα αντίγραφα των μαθημάτων και των βαθμών, στα οποία ο υποψήφιος έχει επιτύχει όλα τα χρόνια φοίτησης σε ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • -Μεταφρασμένο και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου με τον οποίο ο υποψήφιος βραβεύτηκε από το ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 • -Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές του Ιδρύματος που φοιτούσε. Σε περίπτωση MBA μια συστατική επιστολή από εργοδότη είναι απαραίτητη.
 • -Ορισμένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν μια επιστολή της Τράπεζας που να επαληθεύει ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη διάρκεια των σπουδών του είναι στη διάθεση του μαθητή.